ASJ Commerce - Wszystko dla domu

ASJ Commerce Sylwia Śmigiel
Wierzbowa 17, 62-800 Kalisz

NIP: 6182180837
REGON: 382693702

tel. 570 451 800

Rachunek bankowy:
PKO BP 71 1020 2212 0000 5402 0408 4877

Formularz kontaktowyBDO 000497389
 
 
W naszej firmie dużą wagę przykładamy do ochrony środowiska. Minimalizujemy zużycie kartonów poprzez wprowadzanie do ponownego obiegu użytych wcześniej pudełek. Używamy tylko wypełniaczy z papieru makulaturowego w miejsce wypełniaczy z tworzyw sztucznych. Dokładnie sortujemy odpady i zdajemy do certyfikowanych zakładów.
 
Recykling
Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
 
1. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
 
2. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
 
3. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.
 

Auraeko logo

AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.

ul. Orzycka 27
02-695 Warszawa

 

Punkty zbiórki odpadów: Kalisz

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A.
ul. Bażancia 1a,
62-800 Kalisz,
tel. 62 767 50 18

Punkty zbiórki odpadów: powiat ostrowski

PSZOK
ul. Staroprzygodzka 121,
Ostrów Wielkopolski

PSZOK
ul. Batorego 35,
Ostrów Wielkopolski

Punkty zbiórki odpadów: powiat pleszewski

PSZOK
ul. Fabryczna 5,
63-300 Pleszew,
tel. 62 742 16 64